LOCHI DI VENDITA
POINTS DE VENTE

BASTIA

     Atelier l'Ambata,1 rue Faggianelli

FURIANI

     La Roulotte, Lieu dit Canale

PENTA DI CASINCA

     A Buttega di a Penta

I FULELLI 

     L'île aux sens, immeuble Semidei

CERVIONE

     I biscotti di Ghjisè

AIACCIU

     Melrose Bazar, 88 rue Fesch

     La Roulotte, Route de Mezzavia

PRUNETE

     La Roulotte, Valle di Campuloru

U CASTELLÀ DI MERCURIU

     A Scanceria