LOCHI DI VENDITA

POINTS DE VENTE

BASTIA

     Atelier l'Ambata,1 rue Faggianelli

FURIANI

     U Spurtellu, C.Cial Lido Marana

PENTA DI CASINCA

     A Buttega di a Penta

I FULELLI 

     L'île aux sens, immeuble Semidei

AIACCIU

     Melrose Bazar, 88 rue Fesch

U CASTELLÀ DI MERCURIU

     A Scanceria